En väg till bättre hälsa - ett litet steg i taget

mediterande kvinna pa vallmoang

Det finns ett kinesiskt ordspråk som översatt lyder ungefär så här:

Det är lättare att spränga ett berg och byta riktning på en flod än att ändra en annan persons beteende.

Och så är det. Ingen annan än jag själv kan förändra mitt beteende. Men det är svårt att göra det på egen hand. Jag upptäckte att det gick lättare när jag hade en plan, en strategi att följa för hur jag skulle gå till väga.

Hälsoplanen är ditt stöd på vägen dit

När jag hjälper dig med en hälsoplan går vi först igenom hur din livsstil idag ser ut och vad du vill förbättra eller förändra. Du får hjälp med vad just du behöver; att bli smärtfri, få mer energi, förändra din vikt, slippa utbrändhet, minska sjukfrånvarotimmarna eller få mer ork och energi.

Förändring tar tid och det är faktiskt bra. När du ger de nya rutinerna tid når du ett mer långvarigt resultat. Låt det ta två år, eller tre, om så behövs. Du är på väg mot nya rutiner, ny vikt, bättre hälsa, ett friskare liv och en ny kropp. Att ändra beteende och bryta gamla rutiner får ta tid.

Två steg framåt och ett tillbaka

Vi börjar med att skapa en ettårig plan, helt anpassad till dig som person. I planen finns mängder med nåbara delmål, massage, kostråd och råd kring rörelse och motion.

Dina delmål hjälper dig att ta ett litet steg i taget, på väg till ditt stora mål. Att bryta gamla mönster kan vara lite som att dansa Cha-cha-cha. Två steg fram och ett tillbaka. Ibland faller man tillbaka. Det är okej och helt enkelt mänskligt att det blir så. Med Hälsoplanen som stöd får du kraft att inte fastna i det gamla utan fortsätta framåt.

Hälsoplanens tre grundpelare

Massage

Regelbunden massagebehandling förebygger utmattning. Kroppen läker fortare, både fysiskt och psykiskt.

Näring

Med rätt näring och bra kost ökar kroppens förmåga att ta upp alla viktiga vitaminer och mineraler.

Rörelse

Gör de rörelser och den motion som passar dig. Ett litet steg är också rörelse, så länge du tar det.